Zeeland waait anders – Ende einer Dienstfahrt

Hannah Arendt1

Ik herinner me nog goed de zelfgenoegzame glimlach van CvdK Han Polman, toen hem het rapport overhandigd werd n.a.v. de hoorzitting driedaagse rond het Sloeweg-debacle. Hij was zeer content met het feit dat de commissie niet op zoek was gegaan naar schuldigen, maar zich beperkte tot de insteek: van fouten leren. Miljoenenschade, maar niets aan de hand. Loopt u maar gewoon door, dat doen wij ook. Een uiteraard gaan wij iets doen met de adviezen, misschien dat wij een werkgroepje…

Hoe anders is de situatie vergeleken daarbij toch als een gewone bibliotheekmedewerker, salarisschaal 6, terecht verontwaardigd over een aan haar geadresseerde brief van 30 november met de mededeling dat de provincie voornemens is per 1 januari 2016 de detacheringsovereenkomst te beёindigen en ontslag te verlenen uit provinciale dienst, deze brief op twitter zet.

Continue reading

#Bieb010jong

29 juni 2015 publiceerde Patrick een blog over de Jongerenvloer in bieb 010 en over Sabrina. Ik wou haar onmiddellijk leren kennen. Direct na haar vakantie was een ontmoeting met haar mogelijk en zaten wij, samen met Judith en Patrick, op een stralend zomerse dag op het dakterras van bieb 010, tegenover de Markthal, van een lekkere lunch en Sabrina’s verhaal te genieten.

Continue reading

Zomerreces

Het land ligt plat. De politiek ook. Iedereen op vakantie.

Iedereen?

Niet iedereen. Bij de Provincie Zeeland zitten ijverige ambtenaren…

Nee, dat klinkt raar.

Bij de Provincie Zeeland zijn ambtenaren ijverig bezig met het produceren van memo’s. Geen tijd van het jaar, behalve missschien nog de laatste dagen voor de kerstvakantie, die beter geschikt is om gevoelige, ietwat ongemakkelijke dingen onder handen te nemen en zo snel en onopvallend mogelijk af te handelen. Continue reading