Sunday birds

Voor Do.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Kerst 2015

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Zeeland waait anders – Ende einer Dienstfahrt

Hannah Arendt1

Ik herinner me nog goed de zelfgenoegzame glimlach van CvdK Han Polman, toen hem het rapport overhandigd werd n.a.v. de hoorzitting driedaagse rond het Sloeweg-debacle. Hij was zeer content met het feit dat de commissie niet op zoek was gegaan naar schuldigen, maar zich beperkte tot de insteek: van fouten leren. Miljoenenschade, maar niets aan de hand. Loopt u maar gewoon door, dat doen wij ook. Een uiteraard gaan wij iets doen met de adviezen, misschien dat wij een werkgroepje…

Hoe anders is de situatie vergeleken daarbij toch als een gewone bibliotheekmedewerker, salarisschaal 6, terecht verontwaardigd over een aan haar geadresseerde brief van 30 november met de mededeling dat de provincie voornemens is per 1 januari 2016 de detacheringsovereenkomst te beёindigen en ontslag te verlenen uit provinciale dienst, deze brief op twitter zet.

Continue reading